Publications

Folders

bulletगांडुळ शेतीdownload_now
bulletपरसातील कुक्कुटपालन : फायदेशीर जोडव्यवस्थापनdownload_now
bulletसमस्यायुक्त जमीन व त्यावरील उपायdownload_now
bulletसेंद्रिय शेतीdownload_now
bulletविहीर पुनर्भरणdownload_now

bulletएकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनdownload_now

Articles

bulletआपत्कालीन परिस्थितीत शेतीतील उपाययोजन download_now
bulletदुष्काळी परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचे व्यवस्थापनdownload_now
bulletजमिनीतील ओलावा व्यवस्थापनdownload_now
bulletजनावरांचे आजार, लक्षणे व प्रतिबंधक उपायdownload_now
bulletज्वारी प्रक्रिया उद्योगdownload_now
bulletकृषी प्रक्रिया उद्योगdownload_now
bulletसुर्यफुल लागवड तंत्रज्ञानdownload_now

Comments are closed.

Translate »