DAMU

Weekly Agromet Advisory Bulletin

दिनांकब्लॉकजिल्हा
२५/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
२२/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
१९/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
१५/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
१२/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
०८/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
०५/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English
०१/०१/२०२१मोहोळ
माढा
माळशिरस
पंढरपूर
मंगळवेढा
सांगोला
बार्शी
करमाळा
अक्कलकोट
उत्तर सोलापूर
दक्षिण सोलापूर
मराठी
English

Comments are closed.

Translate »