Publications

MPKV Krishi Darshani

bulletMPKV Krishi Darshani 2023download_now
bulletMPKV Krishi Darshani 2022download_now

Articles

bulletसुधारित तंत्राने तूर लागवडdownload_now
bulletहरभरा पिकातील आंतरमशागत व पाणी व्यवस्थापन तंत्रdownload_now
bulletगहू लागवड तंत्रज्ञानdownload_now
bulletरब्बी ज्वारी लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now
bulletउन्हाळी भुईमुगाचे लागवड तंत्रज्ञानdownload_now
bulletखोडवा ऊस व्यवस्थापनाचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now
bulletरब्बी ज्वारी लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now
bulletखोडवा ऊस पिकातील खत व्यवस्थापनdownload_now
bulletकृषि सल्लाdownload_now
bulletअधिक उत्पादनासाठी गहू लागवड तंत्रज्ञानdownload_now
bulletखोडवा ऊस व्यवस्थापनेचे सुधारित तंत्रdownload_now
bulletजल, मृदसंधारण, बियाणे तपासणे महत्वाचीdownload_now
bulletशिफारशीप्रमाणे बियाणे प्रमाण, बिजप्रक्रिया आवश्यकdownload_now
bulletगहू लागवड तंत्रज्ञानdownload_now
bulletकरडई लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now
bulletरब्बी ज्वारी लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now
bulletज्वारी प्रक्रिया उद्योगातील संधीdownload_now
bulletप्रक्रिया उद्योगातून स्वयंरोजगाराच्या संधीdownload_now
bulletटोमॅटो प्रक्रिया उद्योगातील संधीdownload_now
bulletपिकातील रोग नियंत्रणासाठी मशागतीय व्यवस्थापनdownload_now
bulletगव्हावरील तांबेरा रोगाचे व्यवस्थापनdownload_now
bulletढगाळ वातावरणाचा रब्बी पिकांवर होणारा परिणाम आणि उपाययोजनाdownload_now
bulletहरभरा : घाटेअळीचे एकात्मिक व्यवस्थापनdownload_now
bulletटोमॅटो वरील रोगांचे एकात्मिक रोग व्यवस्थापनdownload_now

Folders

bulletएकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनdownload_now

bulletहरभरा लागवडीचे सुधारित तंत्रdownload_now

bulletकरडई लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now

bulletरब्बी ज्वारी लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञानdownload_now

bulletविहीर पुनर्भरणdownload_now

bulletगांडुळ शेतीdownload_now
bulletपरसातील कुक्कुटपालन : फायदेशीर जोडव्यवस्थापनdownload_now
bulletसमस्यायुक्त जमीन व त्यावरील उपायdownload_now
bulletसेंद्रिय शेतीdownload_now

Comments are closed.

Translate »